Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010607682.
Ny rentesats i perioden 31.03.2013 – 30.09.2013 er 4,44131.
Ticker: NJGI01

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Norsk Tillitsmann ASA, Cecilie Natalie Haug)

Link to attachment