Oslo Børs – NJGI03 – Nytt lån til notering 20.06.2011

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.06.2011

Lånets Navn: Njord Gas Infrastruc AS 11/27 5,241% GBP
Ticker:NJGI03
ISIN: NO0010611114
Segment: OBOC
Sektor: OBC1
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: GBP
Lånebeløp: 165 mill, åpent lån
Forfallsdato: 30.09.2027
Rente: 5,241 % (halvårlige rentebetalinger)
Rentebærende f.o.m.: 09.06.2011
DOL Classification Group (liste): Industry Bonds (OI)
Tilretteleggere: UBS Ltd og The Royal Bank of
Scotland PLC

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for
ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på
utsteders og tilretteleggernes forretningskontorer
(adresser følger under). Prospektet er også
tilgjengelig på [http://www.oslobors.no]

Njord Gas Infrastructure AS
Haakon VII’s gate 8
4005 Stavanger

UBS Limited
1 Finsbury Avenue
London EC2M 2 PP
United Kingdom

The Royal Bank of Scotland plc
135 Bishopsgate
London EC2M 3 UR
United Kingdom